Folly "Fie"

Voor Folly “Fie” heb ik vooral gekeken naar de context van het dorp Norg, de geschiedenis, het landschap en de natuur. Ik wilde een folly ontwerpen die iets vertelde over de ontstaansgeschiedenis van het dorp en de natuur die het dorp onder andere mede heeft gevormd.

Norg is een esdorp…

en bevind zich in een Esdorpenlandschap. Dit landschap kenmerkt zich door een aantal terugkerende elementen: het dorp, de Es, het beekdal en de ruige natuur daar omheen zoals velden, bossen en heide.
Het is een agrarisch landschap te voeten uit. De verkaveling hiervan komt voort uit het agrarische gebruik. Alle landschapsonderdelen hadden vanoudsher hun eigen functie. In het dorpscentrum, waar vroeger groenten werden verbouwd, is de verkaveling kleiner verdeeld dan in de gebieden rondom het dorp. Buiten het dorp werd het vee gehouden waardoor de verkaveling wat groter was. Weer verder was de wildernis. In letterlijke zin zie ik deze verkaveling terug in de formule van de guldensnede. De gulden snede is opgebouwd uit rechthoeken die groot beginnen en steeds kleiner worden. Het gebied rond de folly is de wildernis daarna krijg je de grote verkaveling. Daarna de kleine verkaveling en daarna het centrum.

Bij de eerste aanblik lijkt het bouwwerk op een kleine toren opgebouwd uit
rechthoeken, maar de Gulden snede is daadwerkelijk in de folly terug te vinden.
De guldensnede kun je overal in de natuur terug vinden. Het is de formule van het
ontstaan van de natuur en dus ook van ons mensen.

Wil je mij aan het werk zien?

Heeft u een opdracht vanuit uw organisatie, of bent u particulier, dit kan zijn voor een festival, interieur, meubelontwerp, ruimtelijk ontwerp of publieke ruimte laat het mij weten middels een email. Misschien kunnen we iets moois voor elkaar betekenen.

Neem gerust contact op

Contactdata

Telefoon

+ 31 (0)6 25 24 50 59

E-mail

info@studioveltrop.com

Adres

 

Helperwest Singel 35a
9721BB Groningen